English
模内贴产品
模内贴产品
产品编号:HY-IML05

200ml 6oz
A:79 B:61 C:53 D:74 E:55 mm

净重:16.0kg

毛重:17.5kg

单箱尺寸:65.5x42x38cm

单箱体积:0.1m³

单箱数量:2000个

 

净重:11.0kg

毛重:12.5kg

单箱尺寸:63.5x43x47cm

单箱体积:0.13m³

单箱数量:2000个

 

内托

净重:13.7kg

毛重:14.7kg

单箱尺寸:52x42x45cm

单箱体积:0.1m³

单箱数量:7500个

 

勺子

净重:7.4kg

毛重:8.0kg

单箱尺寸:33x33x32cm

单箱体积:0.035m³

单箱数量:8000个

模内贴产品
产品编号:HY-IML05

200ml 6oz
A:79 B:61 C:53 D:74 E:55 mm

净重:16.0kg

毛重:17.5kg

单箱尺寸:65.5x42x38cm

单箱体积:0.1m³

单箱数量:2000个

 

净重:11.0kg

毛重:12.5kg

单箱尺寸:63.5x43x47cm

单箱体积:0.13m³

单箱数量:2000个

 

内托

净重:13.7kg

毛重:14.7kg

单箱尺寸:52x42x45cm

单箱体积:0.1m³

单箱数量:7500个

 

勺子

净重:7.4kg

毛重:8.0kg

单箱尺寸:33x33x32cm

单箱体积:0.035m³

单箱数量:8000个

产品图片

0579-87443558服务热线
地址:浙江省永康市芝英二期工业区金铜路6号
电话:+86-579-87517222 / 87441539
传真:+86-579-87535555
E-mail:chinahuaye@sina.com
http://www.chinahuaye.com

Copyright © 2017 华业包装(浙江)股份有限公司 浙ICP备09052429号-4  网站管理 网站建设:环讯传媒

浙公网安备 33078402100221号

Copyright © 2017 华业包装(浙江)股份有限公司 All Rights Reserved.